logo
ΤΕΥΧΟΣ 10, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012  
Μπορείτε να βρείτε προηγούμενα τεύχη
του Newsletter εδώ
 
info@ornithologiki.gr - www.ornithologiki.gr  
 
  line2  
  Your Column Announcements Sponsors Issue Special activities Events news  
lftc

Έναρξη της εκστρατείας «Ασφαλή καταφύγια για τα άγρια πουλιά»

rt2  
  lft top 


Ξεκίνησε το νέο διεθνές πρόγραμμα LIFE+ Communication and Information με τίτλο «Ασφαλή καταφύγια για τα άγρια πουλιά: Αλλάζοντας κοινωνικές αντιλήψεις για το παράνομο κυνήγι στη Βόρεια Μεσόγειο για την προστασία της ευρωπαϊκής Βιοποικιλότητας».

Ανάδοχος του προγράμματος είναι η ιταλική περιβαλλοντική οργάνωση LIPU (BirdLife στην Ιταλία), ενώ εταίροι είναι η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η SEO (BirdLife στην Ισπανία), η διαφημιστική εταιρεία J. Walter Thompson Italia και η Ιερά Μονή Στροφάδων και Αγίου Διονυσίου Ζακύνθου.

Σκοπός του προγράμματος LIFE+ είναι να μειωθεί η παράνομη θανάτωση των προστατευόμενων άγριων πουλιών σε τρεις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου η παράνομη θανάτωση και αιχμαλωσία είναι ακόμα φαινόμενο αρκετά κοινό: την Ιταλία, την Ελλάδα και την Ισπανία. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται σε τρία «hotspots» επιλεγμένα με βάση την ένταση της παράνομης δραστηριότητας:

- Ιταλία: Σαρδηνία (Sulcis)
- Ελλάδα: Ιόνια νησιά (Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Οθωνοί, Παξοί και Αντίπαξοι, Στροφάδια)
- Ισπανία: Καταλονία, Βαλένθια και Νοτιοανατολική Αραγκόν

Το Πρόγραμμα θα επιτύχει τους στόχους του μέσα από μία τριετή διεθνή εκστρατεία ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης. Η εκστρατεία αυτή θέλει να «συνομιλήσει» με τα κέντρα λήψης αποφάσεων, τις τοπικές αρχές και τις αρχές για την πάταξη της λαθροθηρίας, καθώς και με τις τοπικές κοινωνίες και ιδιαίτερα τη νέα γενιά.

Συγκεκριμένα στην Ελλάδα, στόχος μας είναι η εξάλειψη της ανοιξιάτικης λαθροθηρίας στα Ιόνια νησιά μέσα από μία σειρά ενημερωτικών και εκπαιδευτικών δράσεων σε εθνικό επίπεδο, αλλά και στις τοπικές νησιωτικές κοινωνίες.

rt  
  lt    
  lftB bt top rtB  
lftc

Η νέα Αγροτική Πολιτική στην Ευρώπη και την Ελλάδα

rt2  
  lft top
 


Αυτή τη στιγμή, τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε εθνικό επίπεδο στα κράτη μέλη της Ε.Ε. αποφασίζουν τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ). Η εμπειρία που έχουμε αποκτήσει από την υλοποίηση των προηγούμενων ΚΑΠ έχει αποδείξει ότι ο ισορροπημένος εθνικός αγροτικός στρατηγικός σχεδιασμός μπορεί να επιφέρει σημαντικά θετικά αποτελέσματα για την εθνική οικονομία, αλλά και τη φύση.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα υπάρχουν από πολλές χώρες. Ενδεικτικά, αναφέρουμε το παράδειγμα της Ρουμανίας όπου με τις επιδοτήσεις για αγροπεριβαλλοντικές πρακτικές σε Αγροτικές Περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας (High Nature Value), κατάφεραν να αυξήσουν τον αριθμό των μικρο- καλλιεργητών και κτηνοτρόφων, να πολλαπλασιάσουν την αξία των προϊόντων τους και φυσικά να ενισχύσουν την τοπική βιοποικιλότητα. Ένα άλλο παράδειγμα έρχεται από τα δάση, όπου η υλοποίηση μακροχρόνιων Εθνικών Στρατηγικών και Σχεδίων Δράσης έχουν μεγιστοποιήσει το ρόλο των δασικών οικοσυστημάτων σε σημαντικό εθνικό πόρο (π.χ. Σουηδία, Γερμανία, Ιρλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο).

Στην Ελλάδα δεν έχει αναπτυχθεί ποτέ Εθνική Αγροτική Στρατηγική, δεν έχει υλοποιηθεί ποτέ ένα ολοκληρωμένο Εθνικό Σχέδιο Δράσης, οδηγώντας έτσι στην υποβάθμιση του αγροτικού τομέα, αλλά και την απώλεια ευκαιριών και δυνατοτήτων για τη χώρα. Σήμερα γίνεται προσπάθεια για τη χάραξη ενός Αγροτικού Προγράμματος, το οποίο είναι σε εθνική διαβούλευση ώστε να εισακουστούν οι προτάσεις όλων των κοινωνικών εταίρων.

Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία συμμετέχει σε αυτές τις διεργασίες διαβούλευσης και έχει ήδη καταθέσει τις πρώτες απόψεις στους τομείς των αγροπεριβαλλοντικών και στα δάση, ενώ συνεχίζουμε να συνεισφέρουμε με τοποθετήσεις και με μεταφορά εμπειρίας από Ελλάδα και Ευρώπη. Συγκεκριμένα, έχουμε ήδη θέσει ως μέγιστη στρατηγική επιλογή τον εθνικό σχεδιασμό (Εθνικό Αγροτικό Σχέδιο Δράσης), ο οποίος θα παρακολουθείται στενά με μετρήσιμους δείκτες. Δεύτερη στρατηγική επιλογή θεωρούμε ότι θα πρέπει να είναι η στοχευόμενη και εφαρμοσμένη έρευνα, αλλά σε κάθε περίπτωση πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υλοποιείται στο πλαίσιο προσεκτικού σχεδιασμού, ο οποίος θα απαντά στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του σήμερα και του μέλλοντος (π.χ. αειφορία των πόρων, κλιματική αλλαγή, βιοποικιλότητα, ανταγωνιστικότητα, ποιότητα ζωής, κ.λπ.). Μόνο έτσι μπορεί να διασφαλιστούν αποτελέσματα υψηλού επιπέδου με το μικρότερο δυνατό υλικοτεχνικό κόστος. Τέλος, ένα μεγάλο μάθημα που έχουμε πάρει από άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι ότι όσο επενδύουμε στην άγρια ζωή, τόσο αυξάνονται οι αποδόσεις των αγροτικών προϊόντων σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.

Η νέα ΚΑΠ της ΕΕ προσπαθεί να κινηθεί γύρω από την πράσινη ανάπτυξη, αν και οι συζητήσεις στο Συμβούλιο των Υπουργών και την αντίστοιχη επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου δεν είναι ευοίωνες. Στην Ελλάδα αντίθετα, υπάρχουν καλά σημάδια και προθέσεις κατά το σχεδιασμό, όμως είναι αρκετά ώστε να υλοποιηθεί κάτι σοβαρό, καινοτόμο και ολοκληρωμένο;

Μάθετε περισσότερα:

- CAP reform 2013: last chance to stop the decline of Europe’s High Nature Value farming?
- The Truth behind the CAP: 13 reasons for green reform
- Joint NGOs’ Briefing: Reform proposals for the Common Agricultural Polic
- Rural Development Regulation (RDR) - Forest Measures

Υπογράψτε την κοινή καμπάνια των ΜΚΟ για πράσινη αγροτική πολιτική εδώ

Τις ευρωπαϊκές εξελίξεις μπορείτε να τις παρακολουθείτε και μέσω twitter (#BLECAP)

 

rt  
  lt    
  lftB bt top rtB  
lftc

Παραγωγή βιοκαυσίμων vs διατήρηση βιοποικιλότητας

rt2  
  lft top 


Η Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων έθεσε το θέμα της παραγωγής στερεών βιοκαυσίμων (pellet) στα νησιά σε δημόσια διαβούλευση τον Δεκέμβριο. Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία άδραξε την ευκαιρία και προσπάθησε να απαντήσει στο δύσκολο αυτό ερώτημα σε σχέση με την προέλευση αυτών κυρίως από δάση ή δασικές εκτάσεις. Στη διαβούλευση απάντησε η εθελοντική Ομάδα Εργασίας για τα Δάση:

Θεωρούμε ότι η χρήση βιομάζας για αντικατάσταση των ορυκτών βιοκαυσίμων είναι εφικτή και έχει πλεονεκτήματα, εφόσον όμως τηρούνται συγκεκριμένες φιλο-περιβαλλοντικές αρχές:

1. Να μην υποβαθμίζεται το έδαφος, η βιοποικιλότητα και το οικοσύστημα συνολικά,
2. Το σύνολο εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από το σύνολο της διεργασίας συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και κατανάλωσης του τελικού προϊόντος να μην υπερβαίνει τις αντίστοιχες εκπομπές από τη χρήση ορυκτών καυσίμων με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Ιδιαίτερα σε περιοχές με φυσική βλάστηση, προκειμένου για να προστατευτεί η βιοποικιλότητα που είναι ιδιαίτερη και άφθονη σε Κύθηρα και Αντικύθηρα οφείλουμε να μην:
- αφαιρέσουμε περισσότερη βιομάζα από αυτή που παράγει ετησίως το οικοσύστημα
- μειώσουμε τα θρεπτικά στοιχεία του εδάφους
- αλλοιώσουμε τη σύνθεση και τους τύπους οικοτόπους (ειδικά των οικοτόπων προτεραιότητας)
- θίξουμε τα ενδιαιτήματα σπάνιων, προστατευόμενων και σε κίνδυνο ειδών πανίδας και χλωρίδας.

Για να είναι εφικτή η εφαρμογή αυτών των αρχών απαιτείται σοβαρός σχεδιασμός σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, ο οποίος θα πρέπει να παρακολουθείται κατά την υλοποίησή του έτσι ώστε να ληφθούν διορθωτικά μέτρα, εφόσον απαιτούνται.

Η BirdLife Europe συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές και ανθρωπιστικές ΜΚΟ της Ευρώπης σε σχέση με τα βιοκαύσιμα. Η Ορνιθολογική συμμετέχει συστηματικά και ενεργά σε αυτό το δίκτυο.

Μάθετε περισσότερα:

- Κοινό βίντεο των ΜΚΟ για τα «κακά βιοκαύσιμα» (ελληνικοί υπότιτλοι)
- NGO briefing Sustainability issues for solid biomass in electricity, heating and cooling
- Scientists highlight carbon risk from Biomass energy
- Bioenergy - a carbon accounting time bomb

rt  
  lt    
  lftB bt top rtB  
lftc

Οι επιπτώσεις της κρίσης και στο περιβάλλον

rt2  
  lft top

 


Η Κυβέρνηση έκλεισε πάνω από ένα εξάμηνο στο τιμόνι της χώρας. Μαζί με τις επώδυνες για την κοινωνία πολιτικές που θεσμοθετήθηκαν μέσα σε αυτό το διάστημα, σημειώθηκαν και πολλές αλλαγές στην περιβαλλοντική νομοθεσία οι οποίες έχουν επιφέρει επιπλέον επιδείνωση στην εθνική περιβαλλοντική πολιτική και σε κάθε προοπτική για οικολογικά, κοινωνικά και οικονομικά βιώσιμη διέξοδο της χώρας από την κρίση.

Σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, γίνεται δυστυχώς σαφές ότι το περιβάλλον και η βιώσιμη ανάπτυξη μπαίνουν στο περιθώριο, αντί να αποτελέσουν κινητήριο δύναμη για έξοδο από την κρίση. Οι όποιες θετικές πολιτικές των τελευταίων ετών ακυρώνονται στο όνομα ανύπαρκτων και αποδεδειγμένα άπιαστων βραχυπρόθεσμων οικονομικών στόχων οι οποίοι κατά κανόνα λειτουργούν σε βάρος της κοινωνίας, του φυσικού περιβάλλοντος και της υγιούς επιχειρηματικότητας.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση των περιβαλλοντικών οργανώσεων που έχουν καταγράψει τις αρνητικές και ανησυχητικές εξελίξεις.

rt  
  lt    
  lftB bt top rtB  
lftc

Η συμβουλή του μήνα

rt2  
  lft top


 


- Τοποθετήστε ταΐστρες για τα πουλιά της γειτονιάς σας με τροφές πλούσιες σε λιπαρά όπως ηλιόσπορους, φυστίκια, καρύδια, κ.ά. Μπορείτε να τοποθετήσετε ταΐστρες διαφόρων ειδών και με διαφορετικά είδη τροφής, ώστε να προσελκύσετε περισσότερα είδη πουλιών. Επιλέξτε επιτραπέζιες ταΐστρες για να προσελκύσετε κοκκινολαίμηδες, κοτσύφια, σπουργίτια, σουσουράδες, σπίνους, κ.ά. πουλιά και κρεμαστές ταΐστρες για παπαδίτσες, καρδερίνες, κ.ά.

- Τοποθετήστε ένα δοχείο με καθαρό νερό. Είναι πάντα απαραίτητο και εξίσου σημαντικό με το φαγητό! Τα πουλιά έχουν ανάγκη να κάνουν μπάνιο συχνά, μιας και τα καθαρά πούπουλα διατηρούν περισσότερη θερμότητα από τα λερωμένα. Τα δοχεία με νερό θα πρέπει να είναι χαμηλά (ύψους περίπου 5 εκ.) και να τοποθετούνται σε απόσταση τουλάχιστον δύο μέτρων από θέσεις όπου θα μπορούσε να κρύβεται κάποιος θηρευτής, όπως οι οικόσιτες γάτες.

- Τώρα είναι μια καλή ευκαιρία να τοποθετήσετε μια καινούρια τεχνητή φωλιά ή να καθαρίσετε τις ήδη υπάρχουσες ώστε να φιλοξενήσουν τις φετινές οικογένειες πουλιών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε πολλούς τύπους τεχνητών φωλιών, ανάλογα με τα είδη πουλιών που θέλετε να φιλοξενήσετε. Πάντως μια ξύλινη φωλιά με τρύπα 3 περίπου εκατοστών προσανατολισμένη βόρεια ή ΒΑ και τοποθετημένη σε ύψος τουλάχιστον 3 μέτρων θα προσελκύσει τους πιο γνωστούς «χρήστες» τεχνητών φωλιών: τις παπαδίτσες και τα σπουργίτια.


Χειμερινό μενού για φτερωτούς επισκέπτες

- Ηλιόσποροι:
Θρεπτική τροφή για πολλά σποροφάγα είδη πουλιών. Προτιμήστε μικρό μέγεθος. Πρέπει να είναι πάντα ανάλατοι και άψητοι.
- Ξηροί καρποί (φιστίκια, καρύδια):
Ιδιαίτερα θρεπτική τροφή που την προτιμούν πολλά είδη πουλιών. Πρέπει να είναι ανάλατοι και άψητοι. Αν δεν τοποθετηθούν σε ειδικές ταΐστρες θα πρέπει να θρυμματιστούν.
- Σιτάρι, κριθάρι, βρώμη:
Τα προτιμούν όλα τα σποροφάγα είδη όπως οι δεκαοχτούρες, οι παπαδίτσες, τα σπουργίτια, οι σπίνοι και οι καρδερίνες.
- Λιναρόσποροι:
Τους προτιμούν αρκετά είδη πουλιών.
- Κανναβούρι:
Καλή τροφή για πολλά είδη πουλιών.
- Φρούτα (μήλα, αχλάδια, κ.ά.):
Τα εκτιμάνε ιδιαίτερα οι κοκκινολαίμηδες.

rt  
  lt    
  lftB bt top rtB  
lftc

Ημερολόγιο 2013

rt2  
  lft top

 


Προμηθευτείτε από τα γραφεία της Ορνιθολογικής το Ημερολόγιο του 2013, αφιερωμένο στα ταξίδια της Νανόχηνας και τις δράσεις του Προγράμματος LIFE+ για την προστασία της.

Κάθε μήνας επιφυλάσσει για τις Νανόχηνες νέες εκπλήξεις. Ανακαλύψτε τες και εσείς ξεφυλλίζοντας τις σελίδες του ημερολογίου!

rt  
  lt    
  lftB bt top rtB  
lftc Σεμινάριο Δικτύου Υπευθύνων Παρακολούθησης ΙΒΑ 2012 rt2  
  lft top
top
 


Το καθιερωμένο πλέον ετήσιο σεμινάριο του δικτύου των IBA (Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας) Caretakers πραγματοποιήθηκε και φέτος με επιτυχία. Ήταν το πρώτο κοινό για όλους τους εθελοντές σεμινάριο, στο οποίο συμμετείχαν συνολικά 32 εθελοντές από 23 σημαντικές περιοχές για τα πουλιά.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο Μουζάκι Καρδίτσας σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μουζακίου. Τα μέλη του δικτύου παρακολούθησαν παρουσιάσεις για το πρόγραμμα των ΙΒΑ, τη μεθοδολογία παρακολούθησης των περιοχών, τους τρόπους αντίδρασης σε περιπτώσεις απειλών στην περιοχή τους, τις μεθόδους καταμέτρησης πουλιών και την αναγνώριση τύπων καλύψεως γης Corine.

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν ασκήσεις πεδίου στην περιοχή γύρω από το Μουζάκι, που χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη ποικιλομορφία βιοτόπων, καθώς και εργαστήρι παρεμβάσεων. Τη δεύτερη μέρα ο Σύλλογος Πεζοπορίας Ορειβασίας Τρικάλων ξενάγησε τους συμμετέχοντες στην περιοχή των Μετεώρων σε μια πανέμορφη πεζοπορική διαδρομή. Ευχόμαστε καλή αρχή στους νέους εθελοντές και καλή συνέχεια στους υπόλοιπους!

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα των ΙΒΑ, αλλά και το εθελοντικό πρόγραμμα επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

http://www.ornithologiki.gr/gr/sppe/caretakers.php

 

rt  
  lt    
  lftB bt top rtB  
  lftc Θεσσαλονίκη: «Σχολείο πουλιών» rt2  
  lft top 


Το μαγικό κόσμο των πουλιών έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης μέσα από τα Εκπαιδευτικά σεμινάρια με τίτλο «Σχολείο πουλιών» που πραγματοποιούνται στη Θεσσαλονίκη από την Ορνιθολογική με τη βοήθεια των ενεργών μελών της και την υποστήριξη του δήμου Θεσσαλονίκης. Στόχος των σεμιναρίων είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στην αναγνώριση και την παρατήρηση άγριων πουλιών, η γνωριμία με τα χαρακτηριστικά τους και τους βιοτόπους τους, αλλά και η απόκτηση δεξιοτήτων, όπως η παρατήρηση και φωτογράφηση με εξοπλισμό και οι κατασκευές και δράσεις για την προστασία της άγριας φύσης.

Το «Σχολείο Πουλιών» περιλαμβάνει δύο μέρη: το θεωρητικό με παρουσιάσεις στην Αίθουσα του νερού στο νέο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης κάθε Πέμπτη στις 19:30 και το πρακτικό με εξορμήσεις στη φύση. Τα μαθήματα παραδίδονται δωρεάν από τα ενεργά μέλη της Ορνιθολογικής οι οποίοι είναι έμπειροι ορνιθολόγοι, φωτογράφοι της άγριας ζωής και ειδικοί στη διαχείριση ενδιαιτημάτων ορνιθοπανίδας.

Η συμμετοχή του κόσμου είναι μεγάλη, γεγονός που αποδεικνύει το ενδιαφέρον των πολιτών για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε θέματα προστασίας των άγριων πουλιών που αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους δείκτες της ποιότητας του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και της ποιότητας ζωής στο αστικό περιβάλλον.

Ευχόμαστε το «Σχολείο Πουλιών» να συμβάλλει στο σεβασμό της φύσης και να δημιουργήσει νέους παρατηρητές πουλιών!

rt  
  lt    
  lftB bt top rtB  
news
lftc Ταϊβάν: Διεθνές Φεστιβάλ Ορνιθοτουρισμού rt2  
  lft toptop
 


Για τρίτη συνεχή χρονιά, η Ορνιθολογική έδωσε το παρών στο 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Ορνιθοτουρισμού της Ταϊβάν (Taiwan Birdwatching Fair) που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2012 στο Guandu Nature Park στην Ταϊπέι, πρωτεύουσα της Ταιβάν, στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με την πρεσβεία της Ταϊβάν στην Ελλάδα.

Η Ορνιθολογική ήταν η μοναδική ΜΚΟ από την Ευρώπη που συμμετείχε στο φεστιβάλ και έτυχε μεγάλης αποδοχής από τους επισκέπτες του περιπτέρου μας, αλλά και από όσους παρακολούθησαν την παρουσίασή μας για τις δράσεις διατήρησης της Ορνιθολογικής. Η Ελλάδα αποτελεί αγαπημένο προορισμό των λαών της Ασίας, οι οποίοι σε κάθε ευκαιρία μάς εξέφραζαν την εκτίμηση και το ενδιαφέρον τους για την ελληνική φύση.

Η φιλοξενία από την Ορνιθολογική Εταιρεία της Ταϊπέι (Wild Bird Society of Taipei) ήταν εξαιρετική και μας έδωσε την ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με ορνιθολογικές και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις από την Κίνα, την Ιαπωνία, την Ινδονησία, τη Μαλαισία, τις Φιλιππίνες και την Ταϊλανδή, καθώς και με εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο του ορνιθοτουρισμού.

Τέλος, είχαμε την ευκαιρία να παρατηρήσουμε την εξέχουσα ορνιθοπανίδα της Ταϊβάν που περιλαμβάνει μια εκπληκτική ποικιλία ειδών, συμπεριλαμβανομένων 15 τοπικών ενδημικών ειδών και 69 υποειδών πουλιών. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι διαθέτει 12 ορνιθολογικές οργανώσεις οι οποίες υποστηρίζονται από εκατοντάδες εθελοντές όλων των ηλικιών!

rt  
  lt    
  lftB bt top rtB  
lftc Οι μεταναστευτικές διαδρομές των νεαρών Ασπροπάρηδων rt2  
  lft
 


Τη μετανάστευση εννέα Ασπροπάρηδων από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία στην πιο σπουδαία περιπέτεια της ζωής τους μπορέσαμε να ακολουθήσουμε για πρώτη φορά διαδικτυακά από τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Στα πουλιά είχαν τοποθετηθεί δορυφορικοί ποµποί στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+ «Η Επιστροφή του Ασπροπάρη» και με αυτό τον τρόπο καταφέραμε να ανακαλύψουμε τις μεταναστευτικές διαδρομές και τις περιοχές διαχείµασής τους. Από τα εννέα πουλιά, οκτώ ήταν νεαρά, ενώ υπήρχε και ένας ενήλικος ασπροπάρης, ο Λάζαρος. Το ταξίδι των πουλιών όμως επιφύλασσε πολλούς κινδύνους! Έπρεπε να διασχίσουν τρεις ηπείρους, να ταξιδέψουν πάνω από στεριά και θάλασσα, από ψηλά βουνά και ατέλειωτες ερήµους για να φτάσουν στη χειµερινή τους «συνοικία» στην Κεντρική Αφρική.

Ο πρώτος νεαρός Ασπροπάρης ήταν ο Ίκαρος, ο οποίος ξεκίνησε το ταξίδι του από την Ελλάδα προς το Νότο. Πέταξε πάνω από την Αθήνα, διέσχισε την Πελοπόννησο και έφτασε στη νοτιότερη ακτή της χώρας, την Κρήτη. Καθώς δεν είχε εμπειρία, έστριψε προς λάθος κατεύθυνση και προσπάθησε να διασχίσει περισσότερα από 300 χιλιόμετρα πάνω από τη θάλασσα προς τις Αιγυπτιακές ακτές. Εξαντλημένος, σταμάτησε να ξεκουραστεί σε ένα πλοίο, όπου έµεινε έξι μέρες. Οι τελευταίες συντεταγμένες της θέσης του ήταν 70 περίπου χιλιόμετρα από την ακτή και προς το παρόν η τύχη του παραµένει άγνωστη.

Ο Λάζαρος, ο ενήλικος Ασπροπάρης, αποφάσισε να ακολουθήσει µια πολύ διαφορετική διαδροµή. Το ταξίδι του ξεκίνησε από την Κεντρική Ελλάδα, έπειτα πέταξε πάνω από τα Δαρδανέλια διασχίζοντας την Τουρκία και κατευθύνθηκε προς το νότο διασχίζοντας τη Μέση Ανατολή. Στη συνέχεια, διασχίζοντας τον Νείλο αντιμετώπισε µια τεράστια πρόκληση: την έρηµο Σαχάρα και επιτέλους, μετά από 14 μέρες και 4.000 χιλιόµετρα, έφτασε στο Τσαντ, όπου βρίσκεται μέχρι και σήμερα.

Οι Λεύκιππος, Ilyaz, Svetlina, Arda, Dobri και Volen ακολούθησαν παρόμοιες διαδρομές και έφτασαν κάποιες μέρες αργότερα στον προορισμό τους: ο Λεύκιππος και ο Ilyaz στο Τσαντ, η Svetlina στην Υεμένη και οι Arda, Dobri και Volen στο Σουδάν. Ο Οδυσσέας όμως δεν στάθηκε εξίσου τυχερός: βρέθηκε νεκρός μία εβδομάδα αφότου τοποθετήσαμε τον πομπό του στο Εθνικό Πάρκο του Δάσους Δαδιάς. Δυστυχώς, λίγες μέρες πριν το τέλος του 2012, η Arda πέθανε στο Σουδάν για λόγους που ακόμα παραμένουν άγνωστοι.

Ελπίζουμε τα υπόλοιπα πουλιά να καταφέρουν να γυρίσουν και πάλι ασφαλή στις περιοχές αναπαραγωγής τους στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία, όπου η Ομάδα του Προγράμματος τα περιμένει με μεγάλη ανυπομονησία!

Παρακολουθήστε τις διαδροµές του Λάζαρου και των υπόλοιπων Ασπροπάρηδων στην ιστοσελίδα του Προγράμματος: www.lifeneophron.eu

 

rt  
  lt    
  lftB bt top rtB  
lftc Ολοκληρώθηκε το Πρόγραμμα LIFE για τα θαλασσοπούλια rt2  
  lft
 


Την ολοκλήρωση του Προγράμματος LIFE για τα θαλασσοπούλια σηματοδότησε η τελική Συνάντηση Εργασίας του Προγράμματος τον Δεκέμβριο. Ενός προγράμματος που ξεκίνησε πριν από τέσσερα χρόνια και που μας έδωσε την ευκαιρία για τη συνέχιση της μακροχρόνιας δραστηριότητας της Ορνιθολογικής στον ελληνικό νησιωτικό χώρο, αποτελώντας το μεγαλύτερο και πιο ολοκληρωμένο μέχρι σήμερα Πρόγραμμα για τη μελέτη και διατήρηση των θαλασσοπουλιών στη χώρα.

Στη Συνάντηση συμμετείχαν όλοι οι εταίροι και συνεργάτες του Προγράμματος, ειδικοί σε θέματα θαλασσοπουλιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, εκπρόσωποι Φορέων Διαχείρισης νησιωτικών περιοχών, καθώς και εκπρόσωποι του ΥΠΕΚΑ και της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Κατά τη διάρκεια της Συνάντησης Εργασίας παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του Προγράμματος με έμφαση στις Θαλάσσιες Σημαντικές Περιοχές για τα θαλασσοπούλια της Ελλάδας (Marine IBAs), στην τυχαία παγίδευση θαλασσοπουλιών σε αλιευτικά εργαλεία και τις διαχειριστικές δράσεις για τη βελτίωση των ενδιαιτημάτων αναπαραγωγής των θαλασσοπουλιών.

Επίσης, συζητήθηκαν οι ανάγκες που ανακύπτουν σχετικά με θέματα διατήρησης θαλασσοπουλιών, οι δυνατότητες αξιοποίησης της υφιστάμενης πληροφορίας και τεχνογνωσίας και η συνέχιση των δράσεων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE (δράσεις διατήρησης και ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης).Το Πρόγραμμα LIFE-ΦΥΣΗ «Υλοποίηση δράσεων διατήρησης για τον Θαλασσοκόρακα και τον Αιγαιόγλαρο και αναγνώριση Θαλάσσιων Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας» (LIFE07 NAT/GR/000285) υλοποιήθηκε από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία σε 17 Ζώνες Ειδικής Προστασίας και την ευρύτερη περιοχή τους κατά την περίοδο 2009-2012, σε συνεργασία με την Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας (ΜΟm), το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), το TEI Ioνίων Νήσων και την Πορτογαλική Ορνιθολογική Εταιρεία (SPEA), με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη συγχρηματοδότηση του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη.

www.ornithologiki.gr/seabirds

 

rt  
  lt    
  lftB bt top rtB  
lftc Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τη Νανόχηνα rt2  
  lft

 


Η Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Ορνιθολογικής ταξίδεψε για άλλη μια φορά στην αγαπημένη Βόρεια Ελλάδα με σκοπό να συναντήσει εκπαιδευτικούς της ευρύτερης περιοχής της λίμνης Κερκίνης και του Δέλτα του Έβρου. Σκοπός της συνάντησης ήταν η συμμετοχή τους στο πιλοτικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την προστασία της Νανόχηνας που θα υλοποιηθεί την τρέχουσα σχολική περίοδο από εκπαιδευτικούς και μαθητές των νομών Έβρου και Σερρών.

Τα εργαστήρια έγιναν στην Αλεξανδρούπολη και τις Σέρρες, ενώ συμμετέχοντες ήταν εκπαιδευτικοί και των δύο βαθμίδων, καθώς το υλικό αφορά σε τρεις διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, περιλαμβάνοντας και τα παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να μάθουν μαζί με τους μαθητές τους περισσότερα για το απειλούμενο αυτό είδος και να συμμετάσχουν στην πιλοτική υλοποίηση του Προγράμματος μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας στο epanoriou@ornithologiki.gr

rt  
  lt    
  lftB bt top rtB  
lftc Ανάσα για τους ελληνικούς υγρότοπους η αντιμετώπιση της λαθροθηρίας rt2  
  lft


 


Ολοκληρώθηκε στα μέσα Δεκεμβρίου η σημαντικότερη έως τώρα προσπάθεια εθνικής συνεργασίας για την προστασία της Νανόχηνας, ενός παγκοσμίως απειλούμενου είδους του οποίου λίγες δεκάδες πλέον άτομα ξεχειμωνιάζουν κάθε χρόνο στους ελληνικούς υγρότοπους, μέσω της διοργάνωσης εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Y.Π.E.K.A.) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE+ για τη Νανόχηνα.

Τα σεμινάρια είχαν ως στόχο τη συζήτηση για την οργανωμένη αντιμετώπιση της λαθροθηρίας και την παρακολούθηση της κυνηγητικής δραστηριότητας στους υγρότοπους της βόρειας Ελλάδας.

Βασικοί συμμετέχοντες ήταν η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας, η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας - Θράκης, τα Δασαρχεία Αλεξανδρούπολης και Ξάνθης, ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου και ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου - Βιστωνίδας - Ισμαρίδας.

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα από τα σεμινάρια.

rt  
  lt    
  lftB bt top rtB  
lftc Πόλεις και πουλιά rt2  
  lft

top top
 


Ο πρωταγωνιστής του μήνα: ο Σπίνος ή αλλιώς: ο Σπουργίτης του δάσους!

Επιστημονικό όνομα: Fringilla coelebs.

Ο ερχομός του χειμώνα, μαζί με τα κρύα, τις συννεφιές και τις βροχές, φέρνει ακόμα και στους αστικούς βιότοπους την πιο πολυάριθμη σπίζα της Ελλάδας και ολόκληρης της Ευρώπης: τον σπίνο.

Μπορεί οι κοκκινολαίμηδες, οι δεντροφυλλοσκόποι και οι δουσουράδες να προηγούνται, αλλά τα κοπάδια των σπίνων είναι αυτά που πραγματοποιούν… πραγματική απόβαση «γεμίζοντας» όλες τις εκτάσεις!

Όσοι σπίνοι παραμείνουν όλο το χειμώνα θα αναχωρήσουν στα τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου, αναζητώντας κατάλληλο βιότοπο για να διαιωνίσουν το είδος τους.


Ο Σπίνος με λίγα λόγια:

- Το μέγεθός του φτάνει τα 15 εκατοστά, είναι δηλαδή λίγο μεγαλύτερος από σπουργίτι.

- Το αρσενικό έχει γκριζογάλαζο κεφάλι, καστανή πλάτη, σχεδόν μαύρες φτερούγες με λευκές γραμμώσεις, ροδαλό πρόσωπο και στήθος με λευκή κοιλιά. Το θηλυκό έχει γκριζωπό κεφάλι, καστανή πλάτη και φτερούγες σχεδόν όμοιες με του αρσενικού. Το πρόσωπό του είναι αχνό ροζ, το στήθος και η κοιλιά λευκά.

- Στην Ελλάδα είναι επιδημητικό πουλί, δηλαδή κατοικεί όλο το χρόνο, αλλά όχι σε όλες τις περιοχές. Το χειμώνα σπίνοι από βορειότερες χώρες επισκέπτονται τα νότια Βαλκάνια και τη χώρα μας.

- Την περίοδο της αναπαραγωγής φτιάχνει μια φωλιά σαν κούπα, συνήθως σε διχάλα δέντρου, όπου γεννάει 4-5 αυγά. Η επώαση διαρκεί 12-14 μέρες και τα μικρά ανεξαρτητοποιούνται μετά από 30 μέρες περίπου.

- Στην Αττική φωλιάζει κυρίως στην Πάρνηθα, την Πεντέλη και τον Υμηττό.

- Τρέφεται κυρίως με σπόρους, το καλοκαίρι όμως και με έντομα, ενώ δεν λέει όχι σε φρούτα και χόρτα.

- Το κελάηδημα του αρσενικού είναι ένα από τα πιο μελωδικά που μπορούμε να ακούσουμε στην Ελλάδα.

- Οι φυσικοί εχθροί του είναι κυρίως τα μικρά αρπακτικά πουλιά, όπως τα ξεφτέρια και διάφορα άλλα γεράκια.

- Ο πιο κοντινός συγγενής του είναι ο χειμωνόσπινος (Fringilla montifringilla), ένας χειμερινός επισκέπτης της πατρίδας μας, λίγο μικρότερος, αλλά αισθητά πιο βαρύς από τον σπίνο και σπάνιος στη νότια Ελλάδα.

rt  
  lt    
  lftB bt top rtB  
lftc Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος rt2  
  lft top top  


Ευχαριστούμε θερμά το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, γιατί για ακόμη μια χρονιά με την υποστήριξή του υλοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα «Δίκτυο Αδόμητων Χώρων: Για τα πουλιά και τους ανθρώπους» στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Καλαμάτα και την Έδεσσα. Βασικοί στόχοι του προγράμματος ήταν η υποστήριξη και ενίσχυση της βιοποικιλότητας μέσα στο αστικό περιβάλλον, καθώς και η ευαισθητοποίηση των παιδιών και της τοπικής κοινωνίας για τη σημασία των χώρων πρασίνου μέσα στην πόλη τόσο για τον άνθρωπο, όσο και για τα πουλιά.

Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται μέσα από κυρίως βιωματικές δραστηριότητες όπως αξιολόγηση και παρακολούθηση επιλεγμένων χώρων, παρατήρηση και καταγραφή πουλιών, κατασκευή και τοποθέτηση τεχνητών φωλιών για πουλιά, ανάρτηση δεδομένων σε ειδικά σχεδιασμένο ιστότοπο, συζήτηση, κ.ά. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με μεγάλη παιδαγωγική επιτυχία. Συνολικά και στις δύο χρονιές (σχολικά έτη 2009-2010 και 2011 - 2012) συμμετείχαν περισσότεροι από 1500 μαθητές από όλη την Ελλάδα, ενώ τα εργαλεία αξιολόγησης του γνωστικού αντικειμένου που χρησιμοποιήθηκαν, έδειξαν ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα.

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (www.SNF.org) είναι ένας από τους μεγαλύτερους φιλανθρωπικούς οργανισμούς στον κόσμο και πραγματοποιεί δωρεές στους τομείς της τέχνης και του πολιτισμού, της παιδείας, της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας. Το Ίδρυμα ενισχύει με δωρεές οργανισμούς που επιδεικνύουν αποτελεσματική διοίκηση και σωστή διαχείριση και αναμένεται να επιφέρουν αισθητές και διαχρονικές κοινωνικές επιρροές. Επίσης, το Ίδρυμα στηρίζει ενεργά προγράμματα που συμβάλλουν στην σύμπραξη φορέων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ως αποτελεσματικά μέσα υποστήριξης του κοινού καλού.

Από το 1996 μέχρι σήμερα, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχει εγκρίνει συνολικά τη διάθεση €1 δισεκατομμυρίου ($1,3 δισεκατομμύρια), μέσω 2.400 δωρεών σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, σε 109 κράτη ανά τον κόσμο. Από το σύνολο των δωρεών του Ιδρύματος, άνω του 80% του συνολικού ποσού έχει διατεθεί σε οργανισμούς και πρωτοβουλίες στην Ελλάδα.

rt  
  lt    
  lftB bt top rtB  
  lftc

Ζητούνται εθελοντές στα Αντικύθηρα!

rt2  
  lft

top
 

O Ορνιθολογικός Σταθμός Αντικυθήρων (ΟΣΑ) διοργανώνει και το 2013, όπως κάθε Άνοιξη, από τις 23 Μαρτίου έως τις 23 Μαΐου, παρακολούθηση της μετανάστευσης των πουλιών με την μέθοδο των δακτυλιώσεων, υπό την αιγίδα του Ελληνικού Κέντρου Δακτυλίωσης Πουλιών.

Το πρόγραμμα παρακολούθησης της μετανάστευσης του ΟΣΑ υλοποιείται με την συμμετοχή έμπειρων και μη εθελοντών. Εάν και εσείς, λοιπόν, επιθυμείτε να συμμετέχετε στα εθελοντικά προγράμματα του ΟΣΑ, μπορείτε να αντλήσετε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και να δηλώσετε συμμέτοχη στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.ornithologiki.gr/osa

Σας περιμένουμε!
rt  
  lt    
  lftB bt top rtB  
lftc You have a friend request! rt2  
  lft top top  

Γίνε φίλος μας στο facebook για να μαθαίνεις τα τελευταία νέα της Ορνιθολογικής, για να ενημερώνεσαι για τις δράσεις μας, αλλά και για να συμμετέχεις στις εκδηλώσεις και στα εθελοντικά μας προγράμματα!

Μπορείς εύκολα να γίνεις φίλος μας στο facebook εδώ

rt  
  lt    
  lftB bt top rtB  
lftc Μοιραστείτε τις σκέψεις σας! rt2  
  lft


top top
 


Αντικύθηρα 2012

Φλεβάρης.
Περιήγηση στο διαδίκτυο.
Χτυπά το τηλέφωνο και μια φίλη, μού μιλά για εθελοντική εργασία στα Αντικύθηρα.
Αυτό ήταν.
Έτσι όλα άρχισαν.

Η αλήθεια είναι πως νωρίτερα δεν είχα καμία εμπειρία σχετικά με τη δακτυλίωση ή την παρακολούθηση των αρπακτικών πουλιών, παρότι έχω αποφοιτήσει από την Κτηνιατρική Σχολή εδώ και λίγο καιρό. Έτσι, όταν ήρθε ξαφνικά, μέσα απο την κουβέντα με την Αριάδνη, να κάνουμε κάτι διαφορετικό και ιδιαίτερα τόσο κοντά στο αντικείμενο που έχουμε σπουδάσει, αμέσως πήραμε την απόφαση να συμμετάσχουμε στο εθελοντικό πρόγραμμα της Ορνιθολογικής Εταιρείας στα Αντικύθηρα.

Φτάσαμε στο νησί στις 20 του Μάρτη με τις βαλίτσες γεμάτες, κυρίως από περιέργεια και αγωνία για αυτό που επρόκειτο να ακολουθήσει. Στο λιμάνι, μας υποδέχτηκε ο Χρήστος, ο συντονιστής του προγράμματος, ο οποίος μας διαβεβαίωσε ότι παρά το ότι ήμασταν άσχετες με το αντικείμενο, θα μπορούσαμε να ενταχθούμε στο πρόγραμμα, πάντα δίπλα στους υπόλοιπους εθελοντές, που γνώριζαν τη δακτυλίωση ή είχαν συμμετάσχει σε αντίστοιχα προγράμματα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Όπως και έγινε τελικά!

Στην αρχή βέβαια δυσκολευτήκαμε λιγάκι, αλλά νομίζω πως καθώς περνούσαν οι μέρες, η διαδικασία γινόταν όλο και πιο ευχάριστη. Οι ώρες που περνούσαμε στο σημείο της δακτυλίωσης ήταν ενδιαφέρουσες καθώς μαθαίναμε τη διαδικασία, ερχόμασταν σε επαφή με είδη πουλιών για πρώτη φορά στη ζωή μας, κάναμε συζητήσεις σχετικά με αυτά, διαβάζαμε από τα βιβλία και παρατηρούσαμε τα πουλιά στο φυσικό τους περιβάλλον. Παράλληλα,όμως, ενδιαφέρον είχε και το γεγονός ότι παρότι ήμασταν άγνωστοι μεταξύ μας, και από διαφορετικές χώρες, καταφέραμε να γίνουμε μια παρέα, να γελάμε, να συζητάμε, να ανταλλάσσουμε εμπειρίες από τη ζωή μας, να τραβάμε φωτογραφίες, να μοιραζόμαστε αυτές τις μοναδικές στιγμές.

Τα απογεύματα είχαμε όλοι μαζί την ευκαιρία να γνωρίσουμε και κυρίως να απολαύσουμε τις ομορφιές του απομονωμένου αυτού νησιού, παρατηρώντας τη σημαντικότητά της γεωγραφικής του θέσης, μέσα από το μοναδικό για την Ελλάδα, μεταναστευτικό μονοπάτι των πουλιών.

Η παραμονή μας στο νησί διήρκησε περίπου τρεις εβδομάδες, γεμάτες εμπειρίες που θα κουβαλάμε στην καρδιά μας με νοσταλγία, ειδικές γνώσεις πάνω στη δακτυλίωση, ερεθίσματα που σε μια πόλη αναμφίβολα δεν προσφέρονται, στιγμές χαλάρωσης, αλλά και συνεργασίας, δημιουργικότητας και ομαδικότητας.

Προτείνω αναμφίβολα τον εθελοντικό θεσμό, ακόμα και σε ένα άγνωστο για κάποιον αντικείμενο! Για μένα ήταν ο καλύτερος τρόπος για να γνωρίσω τα πουλιά, να κατανοήσω στοιχεία από τις ιδιατερότητές τους και να τα θαυμάσω στο φυσικό τους χώρο, ιδιαίτερα σε ένα τόσο δα παρθένο, όμορφο μικρό νησί!

Διονυσία Γκέκα
Η στήλη αυτή είναι δικιά σας!
Αν θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας την εμπειρία σας με την Ορνιθολογική,
παρακαλώ στείλτε το κείμενο σας στο kgiosma@ornithologiki.gr

rt  
  lt    
  lftB bt top rtB  
  supportUs bootomLinks bootomLinks bootomLinks bootomLinks member    
    footerBanner    
    Copyright © 2012 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία    
         
top