Παρατηρητήριο ΤΑΙΠΕΔ


Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία παρέχει τον διαδραστικό χάρτη με τις ψηφιοποιημένες θέσεις των κρατικών περιουσιών που παραθέτει το ΤΑΙΠΕΔ στην ιστοσελίδα του, με σκοπό την κατανόηση και εκτίμηση των επιπτώσεων που μπορεί να έχουν οι ιδωτικοποιήσεις αυτές στο φυσικό περιβάλλον.

Έχει γίνει όσο το δυνατόν καλύτερη προσπάθεια για την ακριβή ψηφιοποίηση της γεωγραφικής πληροφορίας από τις εικόνες που παρέχει στην ιστοσελίδα του το ΤΑΙΠΕΔ παρόλο που ως εταιρεία του δημοσίου είναι υποχρεωμένη να διαθέτει ελεύθερα και με πλήρη προσβασιμότητα τα γεωγραφικά δεδομένα που έχει στη διάθεση της σύμφωνα με την οδηγία INSPIRE .

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε το σύνολο των εκτάσεων των προς πώληση κρατικών περιουσιών που έχει αναρτήσει το ΤΑΙΠΕΔ, που αφορούν μέχρι στιγμής 412 εκμεταλλεύσεις, από πολύ περισσότερες που έχουν μεταβιβαστεί ως τώρα στο ΤΑΙΠΕΔ.

  Έκταση γης (στρ.) Έκταση κτισμάτων (στρ.)
Όλες οι περιουσίες που έχουν αναρτηθεί (412) 102.616   516
Περιουσίες που φαίνονται στον χάρτη (195) 88.000   10

Από τα περιουσιακά στοιχεία που παρουσιάζονται στο χάρτη (195), εντός περιοχών NATURA βρίσκονται τα 47 ενώ άλλα 41 βρίσκονται σε απόσταση μέχρι και 1000m απο περιοχές NATURA.

Διαβάστε εδώ την περιβαλλοντική κριτική της Ορνιθολογικής για την «αξιοποίηση» της δημόσιας περιουσίας από το ΤΑΙΠΕΔ.

Διαβάστε εδώ όλα τα νεότερα για τις ενέργειες της Ορνιθολογικής αναφορικά με το ΤΑΙΠΕΔ.

Υπόμνημα Χάρτη

map legend
Πηγή δεδομένων: http://geodata.gov.gr, http://www.hradf.com/el/portfolio/properties
Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία είναι περιβαλλοντική μη κερδοσκοπική οργάνωση με αντικείμενο την προστασία των άγριων πουλιών και των βιοτόπων τους στην Ελλάδα. Από το 1982 εργάζεται με σκοπό να διασφαλίσει ένα βιώσιμο περιβάλλον τόσο για τα πουλιά, όσο και για τον άνθρωπο.